Stawianie ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu gminie oprócz kilku przypadków.

Konstrukcja plot z plastiku na plot i bramkę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi wypadkami.

Balustrady Winylowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie przewyższające wysokości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów blisko dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ploty z plastiku na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu winno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego instalacji i planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba doczepić oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych oraz o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do stawiania sztachety z plastiku na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa potrzebne są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, gdy projektowane balustrady PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek jest niekompatybilne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji gdy proponowane balaski Winylowe na plot i furtę ze sztachetprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zaczęcia robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s